รับสมัครนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล อ.1-3 และ ป.1-ป.6  ประจำปีการศึกษา 59  
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   รายละเอียด  

 

สีมาสเตอร์อาร์ต
กิจกรรมร่วมสนุกกับ
สีมาสเตอร์อาร์ต โดย
พี่อ๋า พี่ขวด พี่สิงห์
หมู่บ้านควาย
อนุบาล 3 ทัศนศึกษา
ณ. บ้านควาย
จ. สุพรรณบุรี
วันพ่อ 56
กิจกรรมวันพ่อ
ประจำปีการศึกษา 56
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์วันพ่อ

ทำความสะอาด
บริเวณวัดวังตะกู
อ.1-3 ทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์
ของน้องๆ อนุบาล 3
ป.4 ทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา
พระราชวังสนามจันทร์
ของพี่ๆ ป.4
ค่าย Day camp
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ป.1-ป.3
ประจำปีการศึกษา 56
ประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบ
ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 56
ค่ายลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี ป.4-ป.6
ประจำปีการศึกษา 56
กิจกรรม อ3.
น้องๆ อ.3 จัดกิจกรรม
แสดงผลงานของน้องๆ
ร่วมแข่งขัน
แข่งขันงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 56
วันภาษาไทย 56
กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2556
กีฬาสี 56
กิจกรรมกีฬาสี
ประจำปีการศึกษา 56
ซ้อมกีฬาสี 56
บรรยากาศการซ้อม
กีฬาสี ประจำปี 56
กิจกรรมโอวัลติน
พี่ๆ โอวัลติน จัดกิจกรรม
แจกนมให้น้องๆอนุบาล
กิจกรรมโมกุโมกุ
พี่ๆ โมกุโมกุจัดกิจกรรม
แจกน้ำผลไม้ ให้น้องๆ
วันสุนทรภู่ 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 56
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา ปี 56
ณ. วัดวังตะกู จ.นครปฐม
เลือกตั้งประธาน 56  
กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน ประจำปี 56
พระธรรมฑูต 56 
ฟังบรรยายธรรมะ
โดยคณะพระธรรมฑูต
ไหว้ครู ปี 2556
กิจกรรมวันไหว้ครู
ปีการศึกษา 2556
นักเรียนเรียนดี
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
เรียนดี ได้เกรด 4.00
ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมโอวัลติน  
AEC กับพี่ๆ โอวัลติน
เวียนเทียน ปี 56
ณ. วัดวังตะกู จ.นครปฐม
บัณฑิตน้อย ปี 56
แสดงความยินดีกับ
บัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 3
วันอำลา ป.6  ปี 56
เลี้ยงส่งนักเรียน
จบการศึกษาชั้น ป.6
ตักบาตรเทโว
ทำบุญตักบาตรเทโว
ณ. วัดวังตะกู จ.นครปฐม
ประกวดกระทง
ประกวดกระทง ปี 2555
ณ. วัดวังตะกู จ.นครปฐม
Click แห่เทียนพรรษา
ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา
ณ. วัดวังตะกู จ.นครปฐม
24 กรกฏาคม 2555
Click วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2555
10 สิงหาคม 2555
Click พระธรรมฑูต  
ฟังบรรยายธรรมะ
โดยคณะพระธรรมฑูต
16 กรกฎาคม 2555
Click วันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2555
24 กรกฏาคม 2555
Click เลือกตั้งประธาน  
กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน ประจำปี 55
14 มิถุนายน 2555
Click วันสุนทรภู่  
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 55
26 มิถุนายน 2555
Click ข้าวตราฉัตร  
รางวัลชมเชย
การประกวดเรียงความ
ชิงแชมป์ระดับประเทศ
11 มิถุนายน 2555
Click ไหว้ครู ปี 2555
กิจกรรมวันไหว้ครู
ปีการศึกษา 2555
15 มิถุนายน 2555
Click สงกรานต์ อว. 55
เล่นน้ำสงกรานต์ซัมเมอร์
สนุกสนาน ชุ่มฉ่ำทั่วหน้า
12 เมษายน 2555
Click วันงดสูบบุหรี่
กิจกรรมวันงดสูบุหรี่
โดยคุณตำรวจ ใจดี
31 พฤษภาคม 2555
Click
บัณฑิตน้อย อ.3
แสดงความยินดีกับ
บัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาล 3
16 มีนาคม 2555
Click วันอำลา ป.6  
เลี้ยงส่งนักเรียน
จบการศึกษาชั้น ป.6
22 เมษายน 2555

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©19.03.2010    :  Update 04.12.2015  :::